Prywatność odwiedzających moją stronę internetową jest dla mnie bardzo ważna, dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robię z Twoimi danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na mojej stronie pozwala na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na stronie beatarzepecka.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERA PLIKÓW COOKIE

Administratorem podanych przez Użytkownika danych jest Beata Rzepecka, NIP 7281382964 REGON: (…), prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (pełna nazwa firmy) z siedzibą w Łodzi przy ul. (pełny adres).

Kontakt z administratorem możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@beatarzepecka.com, lub tradycyjnej : adres do doręczeń: (dokładny adres do doręczeń zgodny z CEIDG)

ZAKRES OCHRONY

Zakresem ochrony są wszelkie dane osobowe Użytkowników, podane w procesie rejestracji przekazane przez Użytkownika (imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, pseudonim) tj. wszelkie informacje o osobie fizycznej, dzięki którym może ona zostać zidentyfikowana.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

-informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

-informacje o wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

-informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji moich e-maili lub newslettera oraz wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej; informacje, które są generowane podczas korzystania z mojej  strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

-informacje publikowane na stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

– informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

– wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik prześle.

CEL WYKORZYSTANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce, mogą być wykorzystane do celu:

-administrowania stroną internetową i firmą;

– personalizowania strony internetowej dla Ciebie;

– umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej;

– przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;

– wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

– wysyłania newslettera e-mail, jeśli wyrażona została na to zgoda przez Użytkownika Zgłaszając chęć otrzymywania Newslettera (subskrypcji newslettera), należy podać adres e-mail, na który będzie on wysyłany, będzie on zawierał informacje marketingowe o wydarzeniach, ofertach, nowych treściach zamieszkanych na stronie internetowej. Każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować w dowolnej chwili z subskrypcji newslettera, która jest dobrowolna, a także sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych w celach marketingowych i związanych z prowadzeniem strony internetowej oraz firmy;

– zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Użytkownika  lub dotyczącymi jego w związku z prowadzoną stroną internetową;

– zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

– weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z strony internetowej

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest twoja zgoda wyrażona przy zapisywaniu się przez Użytkownika do newslettera oraz art. 6 ust. 1 lit a, f ustawy o RODO.

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione:

– pracownikom, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” oraz

– w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w tym odpowiednim organom;

– w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami karnymi lub przez sądami i organami administracji;

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWO SPRZECIWU

Dane osobowe, mogą być przetwarzane do chwili, gdy Użytkownik nie zażąda ich usunięcia, a także do czasu, gdy zrezygnuje z subskrypcji newslettera tj. nie skontaktuje się ze firmą i nie skorzysta z prawa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych mailem, pod adresem (……………)

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik prawo:

– w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę do przetwarzania podanych przez niego danych osobowych.. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.

– żądać dostępu do swoich danych osobowych, otrzyma wówczas kopię posiadanych informacji osobowych.

– wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

– sprostowania danych osobowych, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,  ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych są usuwane, uzupełniane je lub aktualizowane,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli wniosek jest zasadny;

– przeniesienia danych osobowych, na tej podstawie Użytkownikowi wydane zostaną jego  dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer lub innymi podmiotowi, jeśli o to wnosisz,

– usunięcia danych osobowych, usunę dane wówczas, jeśli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Wszelkie odpowiedzi będą udzielane Użytkownikowi na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie adres ,o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator przestrzega ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych Użytkownika, których celem jest ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane  dane są chronione na serwerach (chronionych hasłem i zaporą) oraz przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer) standard szyfrowania informacji osobowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie. Na bieżąco nadto prowadzona jest analiza ryzyka w celu zapewnienia, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny – zapewniający, że dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane jedynie przez Administratora lub uprawnionych pracowników i współpracowników.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.

POLITYKA COOKIES

Pliki Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Pliki cookies nie służą do zbierania zindywidualizowanych informacji o Użytkowniku i te informacje nie są przez moja firmę gromadzone ani przechowywane, a służą jedynie wyświetleniu Użytkownikowi zindywidualizowanej zawartości.

Jakiego rodzaju pilików cookies są stosowane?

Ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika piki cookies dzieli się na dwa zasadnicze rodzaje plików: sesyjne i stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Firma stosuje następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystywane do wykrywania nadużyć,

– „wydajnościowe” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,

– „funkcjonalne” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkowników ustawień,

– „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika strony internetowej.

Jak wyłączyć pliki Cookies?

Pliki cookies są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki. Oznacza, to, że każdy Użytkownik sam decyduje o tym, czy wydawcy witryn internetowych będą wiedzieli z jakich części serwisu korzysta. Pliki cookies pozwalają wydawcom na wyświetlenie treści, która może być dla danego Użytkownika bardziej atrakcyjna na podstawie dotychczasowych zachowań. Informacje zbierane przy użyciu plików cookies mogą służyć do zbierania informacji w celach handlowych i mogą być wykorzystywane, aby dostosować wyświetlaną reklamę.

Instrukcje wyłączenia plików cookies w konkretnych przeglądarkach:

W każdej chwili możliwe jest wyłączenie plików cookies dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.

Mozilla-Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

Microsoft-Internet-Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google-Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn

Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

Smartfony-tablety

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób, należy zatem zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.